CHUYÊN TRANG

Tuesday, November 26, 2013

Bonsai cổ quái, kỳ dị, độc đáo

Một số gốc nguyên liệu khi khai thác không theo một nét gì gọi là bài bản, tưởng chừng như không thể làm được, nhưng dưới bàn tay khéo léo của các nghệ nhân bonsai, họ đã bíến những gốc cây tưởng chừng như không thể làm gì được thành những tác phẩm rất ấn tượng, mọi người tham khảo để sau này nếu có dịp tìm được những gốc cây quái dị có thể có ý tưởng để tạo nên những nét đặc biệt riêng của mình.
 
Bonsai kỳ dị, độc đáo h1
Bonsai kỳ dị, độc đáo h1

Bonsai kỳ dị, độc đáo h2
Bonsai kỳ dị, độc đáo h2
Bonsai kỳ dị, độc đáo h3
Bonsai kỳ dị, độc đáo h3
Bonsai kỳ dị, độc đáo h4
Bonsai kỳ dị, độc đáo h4
Bonsai kỳ dị, độc đáo h5
Bonsai kỳ dị, độc đáo h5
Bonsai kỳ dị, độc đáo h6
Bonsai kỳ dị, độc đáo h6
Bonsai kỳ dị, độc đáo h7
Bonsai kỳ dị, độc đáo h7
Bonsai kỳ dị, độc đáo h8
Bonsai kỳ dị, độc đáo h8
Bonsai kỳ dị, độc đáo h9
Bonsai kỳ dị, độc đáo h9

Nguồn: yeubonsai.com

No comments:

Post a Comment