CHUYÊN TRANG

Monday, November 25, 2013

Vịnh hoa sen - Thơ xướng họa Hoa Lý - Đặng Quang Long

VỊNH HOA SEN

HOA LÝ

alt

Vươn trên mặt nước thoát bùn sình
Lại nở sen hồng thật quá xinh
Búp nõn non tơ  thêm diễn nét
Đài cao mảnh khảnh khéo phơi mình
Đầm sâu vẫn gữi tròn tâm hạnh
Nươc đục càng gìn vẹn chữ trinh
Ấm chén ' liên hoa' vui tỷ muội
Mà nghe thắm thiết biết bao tình.

HOA LÝ.


VỊNH SEN

Bài Họa của ĐẶNG QUANG LONG 

Những nụ hồng sen đội bãi sình
Vươn ngàn búp ngọc giữa chồi xinh
Thì thầm gió quyện đơm hương nắng
Thủ thỉ đêm buông kể chuyện mình
Đục nước tanh bùn tròn chữ nghĩa
Xanh trời tỏ nguyệt vẹn màu trinh
Cuộc đời vạn nỗi truân chuyên ấy
Nở đóa tinh khôi đượm thắm tình. 
22-12-2012
                  Đặng Quang Long

No comments:

Post a Comment