CHUYÊN TRANG

Tuesday, December 3, 2013

Hoa Quỳnh - Thơ xướng họa Hoa Lý - Đặng Quang Long

HOA  QUỲNH

HOA LÝ

[Thương tặng QUỲNH HOA và MỘC LAN HOA]


alt

Hoa nở trong đêm chỉ có Quỳnh
Trăng về mờ ảo tỏa lung linh
Mong manh cánh trắng ngần khuê các
Yểu điệu cành xanh đượm ý tình
Quân tử bâng khuâng lòng đắm đuối
Trang đài vẹn vẻ chữ trung trinh
An nhiên lánh vết loài ong bướm
Hoa nở trong đêm chỉ có Quỳnh

Tháng 7al-2012
Hoa Lý


Hưởng ứng họa vui bài HOA QUỲNH của Hoa Lý:

QUỲNH HƯƠNG

Ngất ngây bóng nguyệt ngậm hương Quỳnh
Trắng muốt trang đài vẻ diệu linh
Rượu quí nâng niu cùng bạn hữu
Trà thơm xoắn xít kẻ chung tình
Thanh tao dáng ngọc khoe kiều diễm
Phú quý thân ngà đọ tiết trinh
Tất thảy ong ve nào bén được
Ngất ngây bóng nguyệt ngậm hương Quỳnh.

22-12-2012
              ĐQL

No comments:

Post a Comment