CHUYÊN TRANG

Sunday, January 19, 2014

Giới thiệu một số tiểu cảnh bonsai của Hoa Lý

Quán cà phê Hoa Lý vừa trưng bày một số tiểu cảnh bonsai, chuyên trang Tiểu cảnh - Bonsai Đất Đứng xin giới thiệu đến bạn đọc.
2 cây bông trang chỉ cao 10 cm trên đá đã trổ bông
Cây bông trang cạo 15 cm trên châu đá đã trổ bông.

tiểu cảnh bonsai  bông trang trên đá cũng đã trổ bông

No comments:

Post a Comment