CHUYÊN TRANG

Saturday, January 11, 2014

HÒN ĐÁ BẠC - Hoa Tím
Thấp thoáng bên kia tảng đá nghèo
Sần sùi trơ trọi gắng làm eo
Xa xa bờ cỏ lơ thơ phất
Chằng chịt dây rừng lớt phớt treo
Mở cửa hân hoan mừng khách viếng
Vào hòn phấn khỏi gọi người theo
Trời xanh biêng biếc niềm mơ dậy
Tầng bậc liên miên cố sức trèo

Hoa Tím

No comments:

Post a Comment