CHUYÊN TRANG

Wednesday, January 15, 2014

VẦN ĐIỆU THI NHÂN - Mặc Phương Tử

 


Người vẫn mơ tìm bao ý xuân
Nghe chăng, đời rộn bước phong trần ?
Mây nghiêng lối gió sầu đơn khách
Chim hót đường hoa vọng cố nhân
Nắng rụng sông thơ chiều lãng bạt
Đàn buông nhịp thức cõi thanh tân.
Nghìn trùng vẫn biết cô phương ấy,
Nên kiếp thi nhân trót lạc vần !

                                                  Saigon, 2.2013.

                              
                    MẶC PHƯƠNG TỬ.

No comments:

Post a Comment