CHUYÊN TRANG

Thursday, March 27, 2014

Giới thiệu Bonsai - Cây bông trang

Trang Tiểu cảnh - Bonsai Đất Đứng giới thiệu một số tiểu cảnh - Bonsai cây bông trang đang trổ bông tại quán ca phê Hoa Lý. Ngoài ra tại đây cũng có bán một số cây bông trang nguyên liệu. Các bạn cần mua xin liên hệ:
Trực tiếp tại quán Cà phê Hoa Lý B7/6 Hiệp Long -Hiệp Tân - Hòa Thành - Tây Ninh
Điện thoại: 066.3943470 - 01634872656


Giá 150.000 đồng


Giá 120.000 đồng
Giá: 100.000 đồng
Giá: 150.000 đồng
Giá: 150.000 đồng

No comments:

Post a Comment