CHUYÊN TRANG

Sunday, April 6, 2014

Giới thiệu 2 chậu Thơm Nhật đang ra trái

Quán ca phê Hoa Lý giới thiệu 2 chậu Thơm Nhật đang ra trái giá rẻ:

Giá: 100.000 đồng/ 1 chậu
Liên hệ: 0162.9954852 - 066.3943.470
Hoặc trực tại quán ca phê Hoa Lý